Kernwaarden & werkwijze

Kernwaarden

icon_werkwijze De dienstverlening van Van der Meijs Bouwmanagement & Advies is gebaseerd op de volgende pijlers:

Persoonlijk & Betrokken
Bij huisvesting gaat het altijd om mensen. Het gebouw is niet alleen een doel, maar vooral een middel. Wij doorgronden daarom het achterliggende doel van de opdrachtgever. Daarbij denken we ook altijd aan de eindgebruiker. Persoonlijke betrokkenheid, wederzijds respect, inlevingsvermogen en oprechte aandacht zijn hierbij onontbeerlijk.

Ook in de samenwerking met de ontwerpende en realiserende partijen zijn deze kernwaarden cruciaal: een constructieve houding creëert een efficiënt bouwproces.

Degelijk & Daadkrachtig
Het realiseren van een gebouw is een grote investering. Dat vraagt om vooruitdenken, kansen zien en risico’s in kaart brengen. En om gedegen keuzes op het juiste moment.

Wij houden het overzicht én hebben oog voor detail. Zo sluiten we twijfel uit en kunnen we gefundeerde beslissingen maken. We komen onze afspraken na en zorgen ervoor dat anderen dat ook doen. Met als eindresultaat een gebouw dat stevig staat.

Enthousiast & Eerlijk
Wij hebben hart voor ons vak. Het bouwproces is als een sportwedstrijd. Het is continu in beweging en vraagt om creativiteit en vasthoudendheid. Om samenwerking en individuele prestatie. En om op sportieve wijze binnen de tijd te scoren is een uitdaging die wij graag aangaan.

Werkwijze

De werkwijze van Van der Meijs Bouwmanagement en Advies kenmerkt zich door een grondige en gestructureerde aanpak. We creëren een gefaseerde projectomgeving met meetbare parameters. Zo kan beheerste vorming en/of uitvoering plaatsvinden. Hiervoor gebruiken wij beproefde methoden voor effectief projectmanagement:

GOTIK
Staat voor Geld, Organisatie, Tijd, Informatie en Kwaliteit. Deze parameters worden vooraf gedefinieerd en bij afronding van de fases vergeleken met de doelstelling. Op basis hiervan wordt een go / no go besluit genomen. Dit proces herhaalt zich enige malen, waarbij de afsluiting van de ene fase de input vormt van de volgende fase. Zo heeft de opdrachtgever een actieve rol in en controle over het proces.

Specifiek voor bouwmanagement wordt vaak ook de parameter Vergunningen gebruikt, omdat deze veel invloed heeft op de andere parameters.

PRINCE 2
Staat voor PRojects IN Controlled Evironment. Deze projectomgeving wordt gecreëerd door een fasering aan te brengen en een duidelijke verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden te bepalen. Vervolgens wordt in een doorlopend proces toegewerkt naar het eindproduct. Er vindt geen go/no go moment meer plaats. Dit neemt niet weg dat de zakelijke rechtvaardiging van het proces voortdurend wordt gemonitord en er regelmatig terugkoppeling plaatsvindt. Deze werkwijze biedt ruimte voor voortschrijdend inzicht, waarbij het projectteam de opgedane ervaringen direct kan toepassen.

Uiteraard stemmen wij de te gebruiken methode en de precieze invulling daarvan af op de organisatie van onze opdrachtgevers.