Proces- en bouwmanagement

icon_dienstverleningVan der Meijs Bouwmanagement & Advies opereert als onafhankelijk projectmanager en adviseur. Onze dienstverlening beslaat het complete huisvestingsproces: onderzoek en advies in de definitiefase en management en begeleiding in de ontwerp-, bestek- en uitvoeringsfase. Wij hebben kennis en ervaring met alle gebouwsoorten (zie porfolio) en richten ons op zowel de publieke als de private sector.

Huisvestingsadvies Groei & krimp, vergrijzing, duurzaamheid en het nieuwe werken: organisaties zijn voortdurend in ontwikkeling. Door bewuste keuzes van het management, of als gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen. Dit vraagt om effectieve sturing op vastgoed en huisvesting. Het definiëren van kaders als kwaliteit, budget en planning. Het bepalen van de optimale locatie, samenstelling van functies en omvang. En een efficiënte projectorganisatie die past bij uw manier van werken. Ons onderzoek en advies helpt u om ervoor te zorgen dat huisvesting aangesloten blijft bij de organisatiestrategie en ruimtebehoefte. Onze kennis en ervaring op dit gebied:

 • Vertaling van de organisatiestrategie naar een passende huisvesting
 • Conceptontwikkeling van werkmethoden
 • Programma van Eisen (ruimtelijk, functioneel en technisch)
 • Locatieonderzoek
 • Objectenonderzoek
 • Haalbaarheidsonderzoek
 • Variantenstudie
 • Kostenraming
 • Inrichten projectorganisatie
 • Opstellen beheersplan
 • Selectie- en aanbestedingsprocedures

Bouwmanagement Een bouwproject bestaat uit het vertalen van een idee (i-D) in een ontwerp (2D) dat wordt gerealiseerd (3D). Hierbij zijn een groot aantal partijen betrokken. Opdrachtgever, architect, constructeur, installatie-adviseurs, aannemer, installateurs, onderaannemers en overheden, allen met eigen expertise, eigen taalgebruik, eigen opvattingen en eigen belangen. Als bouwmanager zijn wij de verbindende schakel. Wij functioneren als vertaler en stemmen de verschillende expertises op elkaar af. We houden de financiering in het oog en brengen risico’s in kaart. Zo zorgen we er voor dat op het juiste moment de juiste beslissingen genomen worden. En dat alle partijen in de juiste richting bewegen: naar het doel van de opdrachtgever. Dit alles doen wij binnen de projectorganisatie die bij de opdrachtgever past. Met een werkwijze en een verdeling van risico’s en verantwoordelijkheden waarbij de opdrachtgever zich goed voelt. Onze ervaring met deze processen is ruim. Onder onze begeleiding zijn onder andere scholen, sporthallen, zwembaden, woningen, kantoren en verzorgingshuizen ontworpen en gerealiseerd (zie ook portfolio).